Hur skapar man bra SEO och hur får man fina länkar på sociala medier?

Vad är SEO?

SEO är en förkortning för search engine optimization, sökmotoroptimering och innebär processen för att få en webbsida eller delar av den att ranka högt hos sökmotorerna (t.ex. Google och Bing). Ju högre ranking en sida (URL) har desto längre upp hamnar den i sökresultatet hos en sökmotor. Det är inte enbart innehållet på en specifik sida (On page SEO) som avgör om man får bra ranking utan även användarupplevelsen för sidan och hur många andra webbsidor som länkar till sidan (Link building - Off page SEO). Företag lägger ofta stora summor pengar på SEO och det kan därför vara väldigt svårt att nå ut genom sökmotorerna med sitt innehåll. Nedan följer värdefulla tips för att du ska öka din ranking för dina webbsidor.

Gör en SEO-analys

Ett första i ditt SEO arbete är att göra en SEO-analys av din webbsida för att finna förbättringsmöjligheter. Det finns både företag som gör analysen manuellt och automatiskt. Kostnaden för en SEO-analys varierar kraftigt då det skiljer sig mycket hur avancerad analysen är. Många av verktygen fokuserar på att hitta rätt sökord (keyword) och sökfraser för din webbplats, vilka du sedan använder när du bygger innehållet för dina sidor. Nedan följer några exempel på verktyg som man kan använda:

 • Google keyword planner - Verktyg från google där man skriver in sökord och får bland annat information om hur många sökningar det görs i månaden på det valda sökordet och hur stor konkurrens det är för sökordet. Helt gratis att använda om man har ett Google Ads-konto. Vi på Ellska rekommenderar detta verktyg.
 • KWFinder - Ett verktyg som har relativt bra stöd för att hitta long tail keywords (sökfraser). Verktyget visar trender för sökfraser och ger statisk som är lätt att överblicka. Tjänsten kostar i nuläget från omkring 30 € i månaden, men man kan testa tjänsten gratis under en kortare period.
 • Screaming frog - Ett verktyg som analyserar bland annat metadata, titlar och bilder på din webbplats. Den ger en bra överblick och bra tips om förbättringar. Tjänsten består av en gratisversion och en betalversion med mer avancerad funktionalitet.

Lägg in rätt metadata

Metadatan fungerar som ett skyltfönster för sökmotorerna och sociala medier eller andra platser där man delar en URL.

Title

En titel ska beskriva sidans innehåll och och bör vara maximalt 60 tecken lång för att inte riskera att klippas av i sökmotorerna. Titeln är grunden för en bra SEO, men även det användaren kommer se i sökresultatet (om inte sökmotorn väljer att visa en annan del av innehållet på sidan). En bra strategi är att välja en titel med en stark CTA (call to action), vilket innebär en text som användaren gärna vill klicka på.

<title>Beskrivning av sidan</title>

Description

Beskrivningen ska ge en djupare förklaring av vad en sida innehåller. För att beskrivningen inte ska klippas bort i sökresultatet bör den inte vara längre än 160 tecken. Beskrivningen är precis som titeln en viktig nyckel för bra SEO.

<meta name="description" content="Djup beskrivning av sidan" />

Open graph protocol (og-taggar)

När en URL delas på sociala medier som t.ex. Facebook används og-taggarna för att beskriva URL:en. Detta är indirekt viktigt för SEO eftersom en länk som "ser bra ut" när man delar den leder till att fler klickar på den och vidare delar länken vidare. Och att just dela länken vidare ger din sida bättre ranking. Vi har nedan delat upp og-taggarna i grundläggande samt kompletterande taggar för en bra beskrivning av en URL på sociala medier. Det finns fler og-taggar än dessa och du finner dem alla på ogp.me.

Grundläggande og-taggar

og:title

Används för att visa en titel för sidan. Man bör inte ha en titel som är längre än 100 tecken för att försäkra sig om att den inte blir avklippt när den visas.

<meta property="og:title" content="Sidans titel"/>

og:image

Används för att visa en bild tillsammans med länken.

<meta property="og:image" content="https://bild.se"/>
<meta property="og:image:alt" content="Beksrivning av bilden" />

og:url

Anger url:en för sidan, vilken kan vara bra att ange om man har flera olika url:er för samma sida. Många sökmotorer uppskattar om man visar att flera URL:er pekar till samma innehåll.

<meta property=”og:url” content=”https://sida.se”/>

og:type

Anger vilken typ av innehåll som delas. De vanligaste typerna är:

 • article
 • website

En komplett lista kan man hitta på ogp.me

<meta property=”og:type” content=”website”/>

Bra kompletterande og-taggar

og:description

En text som gör att användaren vill läsa mer. En bra längd är omkring 200 tecken. Bra att tänka på är att denna beskrivningen inte direkt påverkar själva SEO-rankingen.

<meta property="og:description" content="Beskrivning av sidan"/>

og:locale

Anger vilket språk sidan är på. Format språk_TERRITORIUM.

<meta property="og:locale" content="sv_SE"/>

og:site_name

Används för att beskriva webbplatsens namn.

<meta property="og:site_name" content="Webbplatsens namn"/>

og:video

Används för att visa en video tillsammans med länken.

<meta property="og:video" content="https://video.se"/>

fb:app_id

Även om fb:app_id inte är en og-tag är den starkt kopplad till og-taggar då den ger admins för en Facebook app insikt i hur det går med delningarna av en URL där sidan har fb:app_id definierad. Du hittar ditt Facebook app id på developers.facebook.com.

<meta property="fb:app_id" content="123456789" />

Exempel på en sida med all metadata man bör ange

<title>Beskrivning av sidan</title>  <meta name="description" content="Djup beskrivning av sidan" />  <meta property="og:title" content="Sidans titel"/>  <meta property="og:image" content="https://www.bild.se"/>  <meta property="og:image:alt" content="Beksrivning av bilden" />  <meta property=”og:url” content=”https://sida.se”/>  <meta property=”og:type” content=”website”/>  <meta property="og:description" content="Beskrivning av sidan"/>  <meta property="og:locale" content="sv_SE"/>  <meta property="og:site_name" content="Webbplatsens namn"/>  <meta property="og:video" content="https://video.se"/>  <meta property="fb:app_id" content="123456789" /> 

Structured data - Tillför extra detaljer för en sida

Flera av sökmotorerna använder sig av structured data för att tillföra detaljerad information om en sidas innehåll. Om det t.ex. handlar om en produktsida är priset en av parametrarna man kan tillföra till sökmotorerna så att det kan visas i sökresultatet. Då google är den mest använda sökmotorn bör man ta en titt på deras artiklar om avancerad SEO gällande structured data och titta på vilken typ av data som är intressant för just din sida. Googles structured data bygger på schema.org men skiljer sig en del. Man kan tillföra datan på lite olika sätt och det vanligaste och mest rekommenderade sättet är med hjälp av JSON-LD vilket innebär ett script i sidhuvudet eller bodyn för en sida.

Exempel på JSON-LD för en produkt

{   "@context": "https://schema.org/",   "@type": "Product",   "name": "Handgjord silverring",   "image": [    "https://image.com/1x1.jpg",    "https://image.com/4x3.jpg",    "https://image.com/16x9.jpg"   ],   "description": "En handgjord silverring skapad med största noggrannhet i Sverige.",   "sku": "0231510786",   "mpn": "124232",   "brand": {    "@type": "Brand",    "name": "Ellska"   },   "review": {    "@type": "Review",    "reviewRating": {     "@type": "Rating",     "ratingValue": "3",     "bestRating": "5"    },    "author": {     "@type": "Person",     "name": "Markus"    }   },   "aggregateRating": {    "@type": "AggregateRating",    "ratingValue": "4.3",    "reviewCount": "67"   },   "offers": {    "@type": "Offer",    "url": "https://example.com/handgjord-silverring",    "priceCurrency": "SEK",    "price": "300.00",    "priceValidUntil": "2023-10-20",    "itemCondition": "http://schema.org/NewCondition",    "availability": "https://schema.org/InStock"   }  } 

Användarupplevelse med Core Web Vitals

Från och med augusti 2021 använder Google sig av tre nya mätpunkter som man kallar Core Web Vitals när man rankar olika sidor. Dessa nya mätpunkter ska mäta användarupplevelsen för en sida. Det finns flera olika verktyg för att själv få ett mått på hur bra en webbsida presterar. Ett enkelt verktyg är PageSpeed Insights från Google där du enkelt skriver in URL:en du vill undersöka och får mätresultat direkt. Nedan följer förklaringar till vad de olika mätpunkterna innebär:

- Largest Contentful Paint (LCP)

Mätpunkt hur lång tid det tar för användaren att se det största innehållet som är synligt för användaren. Om man har en LCP på under 2,5 sekunder är det ett bra resultat och är det över 4 sekunder är det dåligt. Oftast är det bilder som ger ett för högt värde och det man kan göra för att åtgärda problemet är att optimera bildstorlekar och använda en CDN (Content delivery network) för bilderna.

- First Input Delay (FID)

Mätpunkt för hur lång tid det tar för webbläsaren att svara på ett kommando som utförs av en användare som t.ex. ett klick på en knapp eller länk. Om man har en FID på under 100 millisekunder är det ett bra resultat och är det över 300 millisekunder är det dåligt. Anledningen till att man får en dålig FID brukar främst bero på att webbläsarens huvudtråd arbetar med något annat när en användare försöker klicka på något. Många gånger beror det på att en stor javascript-fil håller på att läsas in.

- Cumulative Layout Shift (CLS)

Mätpunkt för den största oönskade förflyttningen av innehållet på en sida vid ett besök. Det man försöker mäta är om innehållet rör sig på ett oönskat sätt så att man som användare t.ex. missar att klicka på en knapp för att knappen flyttar sig precis när man ska klicka på den. Hur beräkningen av detta mätvärde går till kan man läsa om på web.dev.

Lägg till en sitemap

En sitemap hjälper sökmotorerna att få en överblick av alla länkar som finns på en webbplats. Du behöver en sitemap om:

 • Webbplatsen är stor. Sökrobotar kan ha svårt att hitta alla nya eller eller uppdaterade sidor.
 • Webbplatsen är ny och det finns få eller inga externa länkar till den.
 • Webbplatsen har många välisolerade sidor som inte länkar till varandra.

Om din webbplats i detta fall skulle sakna en sitemap är risken stor att sidorna på din webbplats inte kommer bli indexerade och därmed inte dyka upp i sökresultatet hos sökmotorerna. En sitemap är en xml-fil som man lägger i roten på sin webbplats. Xml-schemat för en sitemap finner du väldokumenterat på sitemaps.org och det handlar i grund och botten om att definiera när varje sida på webbplatsen senast uppdaterades, hur ofta den uppdateras och hur viktig den är. Alla sökmotorer använder sig inte av alla värden, men för att få ut så mycket som möjligt av sin sitemap rekommenderar vi att man fyller i alla fälten korrekt.

Exempel på en sitemap med två sidor:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/ schemas/sitemap/0.9">   <url>     <loc>https://example.com/</loc>     <lastmod>2021-09-27</lastmod>     <changefreq>monthly</changefreq>     <priority>0.8</priority>   </url>   <url>     <loc>https://example.com/weather-today</loc>     <lastmod>2021-09-27</lastmod>     <changefreq>hourly</changefreq>     <priority>0.6</priority>   </url>  </urlset> 

Sammanfattning

Det är många olika delar man måste arbeta med för att få en webbsida att dyka upp högt upp i sökresultatet hos sökmotorerna. När man väl hamnar högt upp i resultatet kan man öka sina chanser ytterligare att någon besöker ens sida genom att dekorera sidan med hjälp av structured data och bra metadata. Om man som en egenföretagare eller privatperson ska nå ut med sina produkter är det en bra strategi att göra dem tillgängliga på många olika platser. På Ellska vill vi hjälpa alla som skapar handgjorda produkter att nå ut till konsumenterna genom att skapa en webbplats som ständigt arbetar för bra SEO. En stor fördel med att marknadsföra sig på Ellska är att allt övrigt innehåll (t.ex. produkter och butiker) hjälper till att öka rankingen för webbplatsen och därmed dess undersidor. Många olika användare av webbplatsen leder dessutom till spridning av externa länkar och därmed en högre ranking för Ellskas sidor.

Handla handgjort på ELlska

Säljare på Ellska

Vill du sälja på Ellska?

Skapar du handgjorda produkter? Öppna din egna butik på Ellska.