Marknadsföra produkter med hjälp av Google

Flera kanaler för marknadsföring

När man som kreatör ska sälja sina produkter online gäller det att försöka nå ut till så många potentiella köpare som möjligt. Ett första viktigt steg i sin marknadsföring är att finnas på så många kanaler som möjligt. För att ge några exempel är det bra att finnas på Instagram, Facebook och här på Ellska.

Egen hemsida med bra SEO

Förutom att göra sina produkter tillgängliga hos tredje part kan man också ha en egen hemsida. Ett begrepp som alltid dyker upp när man pratar om marknadsföring är sökoptimering (SEO), vilket handlar om att man optimerar sin webbplats för att få så hög poäng som möjligt hos sökmotorerna (t.ex. Google och Bing) och dyka upp högt i sökresultatet. När man väljer att ha en butik eller sina produkter på Ellska tar man automatiskt del av den sökoptimering vi ständigt jobbar hårt för. Oavsett om det gäller att komplettera din hemsida med en butikssida på Ellska eller om du väljer att använda butikssidan på Ellska som din hemsida så kommer det alltid ge dig mer exponering hos sökmotorerna.

Google produkter och shopping

Google är den mest använda sökmotorn och därför är det viktigt att lägga lite extra tid på att synas väl på just Google. Genom att använda structured schema kan man definiera olika innehållstyper på sin hemsida för att hjälpa Google (och andra sökmotorer) att förstå innehållet på webbplatsen. Om man kompletterar sina produktsidor med structured schema kommer Google med större sannolikhet komplettera sökresultatet med metadata kring dina produkter. Om du dessutom registrerar dig på Google merchant center och tillgodoser verktyget med produktdata kan man få upp sina produkter i Google shopping. Man kan sedan välja om man vill betala för annonsering eller inte. Sannolikheten för att få mer trafik till sin hemsida ökar om man betalar, men annonseringen som är gratis kan även den medföra trafik.

Google Content API for shopping

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att ladda upp sin produktdata till Google merchant center. Om man byggt sin hemsida med ett CMS (content management system) som t.ex. Wordpress eller Shopify finns det vanligtvis mängder av plugins för att synkronisera data med t.ex. Google merchant center. I vissa fall kanske man inte vill använda dessa eller har byggt systemet utan att ha möjlighet att använda ett enkelt plugin. Det man då kan göra är att använda sig utav Googles Content API for shopping för att ladda upp data till Google merchant center. Nedan kommer ett exempel på hur det kan göras i en backend byggd med Kotlin Spring boot och Gradle.

Googles Content API for shopping med Spring boot

Följande dependencies behöver läggas till bland dina dependencies:

implementation("com.google.api-client:google-api-client:1.31.5")  implementation("com.google.http-client:google-http-client-jackson2:1.39.2")  implementation("com.google.auth:google-auth-library-oauth2-http:0.25.5")  implementation("com.google.apis:google-api-services-content:v2.1-rev20210827-1.32.1") 

Gå till inställningar för Content API för Google Merchant center för att aktivera Content API och skapa en API-nyckel (YOUR_API_KEY nedan) för autentisering. Du behöver förutom en API-nyckel id:et (YOUR_MERCHANT_ID nedan) för ditt Google merchant center konto. Du finner det högst upp till höger när du loggat in på Google merchant center.

Konfigurera APIet för Google Content API:

@Configuration  class GoogleContentApiConfig {   val apiCredentials: GoogleCredentials by lazy {    GoogleCredentials     .fromStream("YOUR_API_KEY".byteInputStream())   }    @Bean   fun shoppingContent(): ShoppingContent {    return ShoppingContent(     GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport(),     JacksonFactory.getDefaultInstance(),     HttpCredentialsAdapter(      apiCredentials.createScoped(       googleOAuth2Scopes()      )     )    )   }    private fun googleOAuth2Scopes() = setOf(    ShoppingContentScopes.CONTENT   )  } 

Skapa en service för att skapa produkten som ska laddas upp med Content API.

@Service  class GoogleContentApiService(   private val shoppingContent: ShoppingContent  ) {   fun createOrUpdateProduct() {    val contentProduct = Product()     .setOfferId("Product offer id")     .setTitle("Product title")     .setDescription("Product description")     .setLink("https://url-to-your-product")     .setImageLink("https://image-url")     .setChannel("online")     .setContentLanguage("sv")     .setTargetCountry("SE")     .setAvailability("in stock")     .setCondition("new")     .setPrice(      Price()       .setValue("1337")       .setCurrency("SEK")     )     .setShipping(      listOf(       ProductShipping()        .setPrice(         Price()          .setValue("20")          .setCurrency("SEK")        )        .setCountry("SE")        .setService("Brev")      )     )    shoppingContent     .products()     .insert(BigInteger("YOUR_MERCHANT_ID"), contentProduct)     .execute()   }  } 

För att verifiera att produkten blev uppladdad kan man gå till Googles REST API dokumentation och ange sitt merchant id för att lista alla uppladdade produkter.

Källkod för ovanstående exempel finner ni på vår Github.

Sammanfattning

Marknadsföring kräver mycket arbete och genom att använda sig utav Google Content API kan man dela sin produktdata med Google och nå ut till ännu fler kunder. På Ellska jobbar vi kontinuerligt med sökoptimering för att både produkter och butiker ska ranka högt hos sökmotorerna. Vi rekommenderar alla oavsett om man har en egen hemsida eller inte att även ha en butik eller sina produkter hos Ellska för att automatiskt ta del av all vår sökoptimering.

Handla handgjort på ELlska

Säljare på Ellska

Vill du sälja på Ellska?

Skapar du handgjorda produkter? Öppna din egna butik på Ellska.